Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Droga Krzyżowa inna niż wszystkie - w Grudziądzu

2022-04-04
fot. Małgorzata Borkowska/ Diecezja Toruńska
Droga Krzyżowa inna niż zawsze odbyła się 1 kwietnia w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Grudziądzu. Modlitwę przygotowała wspólnota młodzieżowa Sursum+Corda z opiekunem ks. Mateuszem Architą oraz harcerze z Hufca ZHP Grudziądz im. Roty Grudziądzkiej. Oprawę muzyczną zapewniła parafialna schola.


Było to niezwykłe misterium, bo zgromadzeni zobaczyli nie tylko historię Jezusa dźwigającego Krzyż przez kolejne stacje. Młodzież przygotowała sceny obrazujące grzechy każdego z nas, które Jezusa na ten Krzyż zaprowadziły.

Pojmany Jezus Chrystus został skazany na śmierć przez Piłata. Rozpoczyna Drogę Krzyżową dźwigając grzechy ludzkości. - Nasze życie wypełnione jest listą zadań, która zdaje się nie mieć końca. Kiedy jednak znajdujemy chwilę, by zwolnić, zatrzymać się (…) uciekamy od tego – myśl ta była początkiem rozważania nad pierwszym krzyżem – brakiem modlitwy. Bo uciekamy również od rozmowy z Bogiem. Każdy w domu ma zapewne Pismo Święte, przez które mówi do nas Bóg. Czy Go słuchamy, rozważamy? Bóg mówi też do nas przez codzienne wydarzenia. Nie zawsze to dostrzegamy. Nie zawsze zauważamy, co Pan Bóg chce nam powiedzieć. I wreszcie mówi do nas przez bliskich. Ile czasu poświęcamy na rozmowę z domownikami? Codzienne nasze wybory mogą prowadzić do upadków, które początkowo są nieistotne, nie mają znaczenia. Nagromadzenie takich małych potknięć prowadzi do zguby. Powinniśmy zadecydować, który upadek będzie tym ostatnim.
Po zatrzymaniu się nad kolejną słabością młodzi podchodzili do krzyży znajdujących się obok siedzącego i przyglądającego się Jezusa i przybijali tabliczkę z nazwaną winą.

Pojawiły się tam uzależnienia, zdrada, brak szacunku, wyśmiewanie, brak przebaczenia, poniżanie i kradzież. Jezus bierze na swe barki wszystkie te słabości, wszystkie nasze grzechy On wziął ze sobą na Krzyż i zgładził je swoją śmiercią.

Kończąc nabożeństwo ks. kan. Grzegorz Pszeniczny, proboszcz miejsca, podzielił się bardzo osobistą refleksją – Dziś, kiedy chowałem niezwykle bliską mi osobę, a wieczorem brałem udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, szczególnie dotknęło moje serce to, jak bardzo ważna jest wiara człowieka, która przenosi go na tamtą stronę życia – mówił duszpasterz. Ksiądz Proboszcz podziękował wspólnocie młodzieżowej i jej opiekunowi, harcerzom i wszystkim zaangażowanym w wydarzenie za przygotowanie pięknego nabożeństwa wielkopostnego, które jeszcze pełniej pozwoli przygotować się na Święta Zmartwychwstania. Zebrani zakończyli spotkanie modlitewne Apelem Jasnogórskim.


Tekst i zdjęcia: Małgorzata Borkowska

 
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
1
Dzień świętości życia kapłańskiego
Brodnica - parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, godz. 11.00
CZE
3
Święcenia diakonatu
Toruń - katedra świętych Janów, godz. 10.00
CZE
3
Festiwal Piosenki Harcerskiej i Religijnej
Chełmża - bazylika konkatedralna
CZE
3-4
Wprowadzenie relikwii bł. ks. Frelichowskiego
CZE
5
Diecezjalny kongres "Ku trzeźwości narodu"
Górsk - Centrum Edukacji Młodzieży
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.