Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Spotkanie parlamentarzystów i samorządowców

2022-09-01
Parlamentarzyści i Samorządowcy Diecezji Toruńskiej każdego roku w poniedziałek po drugiej niedzieli miesiąca września spotykają się, aby przeżyć wspólnie dzień skupienia.Podczas tegorocznego spotkania pragniemy duchowo wesprzeć przez modlitwę parlamentarzystów i samorządowców, pracowników instytucji rządowych i samorządowych  w   służbie  parlamentarnej i samorządowej  dla dobra społeczności lokalnej, a także modlić się w intencji pokoju na Ukrainie  i o umocnienie duchowe w działaniach podejmowanych na rzec pomocy uchodźcom w poszczególnych gminach.

Coroczne spotkania parlamentarzystów i samorządowców są  także ważną forma budowania wzajemnych więzi i okazją do bezpośredniego kontaktu i rozmów z lokalnymi politykami i samorządowcami. Współpraca na linii: diecezja, parafie – samorządy jest bardzo potrzebna.  Służymy tym samym ludziom na płaszczyźnie współpracy charytatywnej, oświatowej i kulturalnej.

Tegoroczne spotkanie rozpoczniemy o godz. 15.00 Mszą św. w Bazylice Kolegiackiej św. Mikołaja i Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Grudziądzu pod przewodnictwem bp. Wiesława Śmigla. Po mszy św. wysłuchamy dwóch wykładów - prof. dr hab. Krzysztof Mikulski poświęci swój wykład Mikołajowi Kopernikowi. Jednocześnie tym wykładem zainaugurujemy  Rok Kopernikański w Diecezji Toruńskiej. Natomiast dr hab. Waldemar Rozynkowski profesor UMK poświęci swój wykład Miastu Grudziądz i biskupowi Chrystianowi z okazji 880. rocznicy Grudziądza.

Zawierzam Panu Bogu  przez wstawiennictwo  Matki Bożej Nieustającej Pomocy, patronki Diecezji Toruńskiej, wszystkich parlamentarzystów i samorządowców Diecezji Toruńskiej. Niech św. Kinga – patronka samorządowców - wyprasza obfitość łask Bożych.Ks. prał. Marek Rumiński
Diecezjalny Duszpasterz
Parlamentarzystów i Samorządowców


 
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
19
Zesłanie Ducha Świętego
MAJ
19
Marsz dla Życia i Rodziny
Toruń, Katedra, godz. 12.30
MAJ
19
Marsz dla Życia i Rodziny
Grudziądz
MAJ
19
Diecezjalne rozpoczęcie sezonu motocyklowego
Sanktuarium w Wardęgowie
MAJ
19-21
Opust Matki Bożej Wardęgowskiej
Sanktuarium w Wardęgowie
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.