Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Rajd ojca Bernarda

2022-09-05
Fot. Anna Głos/Diecezja Toruńska
Motocykliści z naszej diecezji po raz piąty wzięli udział w Rajdzie śladami Ojca Bernarda z Wąbrzeźna, który odbył się w dniach 2-4 września.


Komandorem rajdu był Andrzej Michewicz, kapelanami rajdu byli diecezjalny duszpasterz motocyklistów ks. Paweł Dąbrowski oraz pochodzący z Wąbrzeźna ojciec Krzysztof Lewandowski, gwardian klasztoru ojców kapucynów w Nowym Mieście nad Pilicą.

Rajd rozpoczął się Mszą św. w Wąbrzeźnie gdzie w 1575 r. urodził się Sługa Boży. Głównym miejscem rajdu było opactwo benedyktynów w Lubiniu, gdzie o. Bernard odbywał nowicjat, został ojcem duchownym opactwa. Zmarł w opinii świętości w roku 1603 i został tam pochowany.

Uczestnicy wzięli udział we Mszy św. pod przewodnictwem bpa Jana Glapiaka z archidiecezji poznańskiej. Razem z wielką rzeszą pielgrzymów z Grodziska Wielkopolskiego, którzy pielgrzymowali po raz dwudziesty do Lubinia, modlili się o szybką beatyfikację Sługi Bożego. Na rynku w Grodzisku spotkali się przy studni i pomniku Ojca Bernarda z władzami z miasta.

W kolejnym dniu pielgrzymki odwiedzili Woźniki, na wzgórzu Wyrwał w klasztorze Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów uczestniczyli we Mszy św. Na zakończenie rajdu w muzeum w Puszczykowie poznali dorobek życia podróżnika Arkadego Fidlera.

Tekst i zdjęcia: Anna Głos

 
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
WRZ
29-1
Rekolekcje w Karmelu
Łasin - klasztor sióstr karmelitanek bosych
WRZ
29
Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę
PAŹ
5
Rocznica poświęcenia katedry
Toruń - katedra, godz. 18.00
PAŹ
5
Uroczystosci ku czci św. Faustyny
Toruń - sanktuarium Miłosierdzia Bożego, godz. 15.00
PAŹ
8
Piesza pielgrzymka do Górska
Toruń - Górsk
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.