Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

W Toruniu odbyło się spotkanie Rad Diecezjalnych

2022-11-07
W sobotę 5 listopada w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu odbyło się spotkanie Rad Diecezjalnych: Duszpasterskiej oraz Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich.

W spotkaniu wzięli udział świeccy oraz kapłani tworzący obie Rady Diecezjalne, księża biskupi: bp Wiesław Śmigiel i bp Józef Szamocki oraz przedstawiciele Wydziału Duszpasterskiego Kurii Toruńskiej: ks. kan. Artur Szymczyk i dk. prof. Waldemar Rozynkowski.

Spotkanie rozpoczęło się krótką modlitwą oraz słowem wstępnym bpa Wiesława Śmigla. Następnie głos zabrał bp Józef Szamocki. W wystąpieniu dotyczącym tematu programu duszpasterskiego na zbliżający się rok liturgiczny "Wierzę w Kościół Chrystusowy" bp Józef w ciekawy sposób odniósł się do swojego doświadczenia pracy misyjnej w Zambii w Afryce, wskazując w jaki sposób Kościół może działać przy zaangażowaniu osób świeckich.

Drugą część spotkania zdominowała dyskusja o kilku praktycznych wymiarach życia diecezji, parafii i wspólnot. Skupiono się przede wszystkim na tym, jak ważne dla życia wiarą jest Triduum Paschalne (dlatego warto zadbać, by było przygotowane z największą starannością, z wytłumaczeniem znaczenia poszczególnych elementów celebracji), zasugerowano także konieczność wprowadzenia w szerokim zakresie katechizacji dorosłych - tak, aby zdobywanie przez wiernych wiedzy na temat wiary, Pisma Świętego czy sakramentów nie kończyło się na szkolnych lekcjach religii.
Marianna Mucha
GALERIA ZDJĘĆ
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
25
Święcenia Kapłańskie
Katedra w Toruniu, godz. 10.00
MAJ
26
Uroczystość Najświętszej Trójcy
MAJ
30
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń, Katedra, godz. 09.00
CZE
1
Ogólnopolskie Spotkanie Młodych - Lednica 2000
CZE
1
Jabłonowo Pomorskie - Sanktuarium bł. Marii Karłowskiej
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.