Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

I Krajowy Kongres Parafialnych Rad Duszpasterskich w Licheniu

2013-09-16
fot.
W dniach 14-15 września w sanktuarium Matki Bożej w Licheniu odbył się I Krajowy Kongres Parafialnych Rad Duszpasterskich. Hasłem Kongresu były słowa: „Współpracownicy komunii kościelnej”. Inicjatorem Kongresu był ks. abp Stanisław Gądecki, który w ramach episkopatu pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski.

Kongres zgromadził przedstawicieli wielu diecezji w Polsce, w sumie przeszło 1200 osób. Naszą diecezję reprezentowali: Jolanta Zatorska (parafia św. Józefa w Toruniu), Jadwiga Suchorzyńska (parafia Chrystusa Króla w Toruniu), Mirosław Kozicki (parafia Matki Bożej Zwycięskiej w Toruniu), Marek Włoczewski (parafia św. Antoniego w Toruniu) oraz dk. Waldemar Rozynkowski (parafia św. Antoniego w Toruniu). Kongres był pierwszym tego typu wydarzeniem w historii Kościoła w Polsce. Warto zauważyć, że już przed Soborem Watykańskim II istniały rady parafialne, jednak zajmowały się one przede wszystkim sprawami gospodarczymi. Owocem soboru było powstanie nowych struktur komunijnych, z których wykształciły różne rady na poziomie diecezjalnym, np.: kapłańskie, duszpasterskie, katechetyczne itd. Na poziomie parafialnym zaczęły powstawać rady: duszpasterskie i ekonomiczne.

Kongres wypełniły: wykłady, praca w grupach tematycznych, dyskusje oraz uczestnictwo w Eucharystii i Liturgii Godzin. W świetle przedstawionych badań okazało się, że w 80 % parafii w Polsce zostały powołane rady parafialne i dotyczy to zarówno parafii wiejskich, jaki i miejskich. Kadencja rady duszpasterskiej wynosi ok. 8 lat. Bardzo często spotykamy takie sytuacje, kiedy w parafiach funkcjonuje tylko jedna rada, która zajmuje się zarówno sprawami ekonomicznymi, jak i duszpasterskimi. Większość w polskich parafiach spotyka się raz na kwartał. W pracach rad dominują inicjatywy o charakterze charytatywnym, 1/3 duszpasterskich rad zajmuje się sprawami ekonomicznymi. W świetle badań przeciętna rada duszpasterska w Polsce liczy 13-14 osób.

Kongres był potrzebnym wydarzeniem, które z jednej strony ukazało bogactwo działań i funkcjonowania rad duszpasterskich w parafiach w Polsce, z drugiej natomiast także zadania, które przed nimi stoją. Należy mieć nadzieję, że spotkanie w Licheniu stanie się zaczynem do powoływania rad duszpasterskich we wszystkich parafiach, także i w naszej diecezji. Jego owocem może być także zwołanie kongresu przedstawicieli parafialnych rad duszpasterskich w naszej diecezji. Pojawiła się także propozycja zorganizowania warsztatów dla parafialnych rad duszpasterskich, z których będą mogły skorzystać działające w naszej diecezji rady.

dk. Waldemar Rozynkowski

Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
24
Święto patrona katedry i miasta - św. Jana Chrzciciela
Katedra, Msza Święta, godz. 18.00
CZE
27
Uroczystość Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej w Toruniu
CZE
28-30
Diecezjalna Piesza Pielgrzymka KSM
LIP
1
Odpust Nawiedzenia NMP
Lubawa - Lipy, godz. 15.00, Odpust w Chełmnie, godz. 18.00
LIP
3
Pielgrzymka Żywego Różańca
Chełmno, godz. 11.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.