Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

35 lat Domowego Kościoła w Toruniu

2013-09-25
fot.
22 września w par. Matki Boskiej Zwycięskiej świętowano 35-lecie Domowego Kościoła w parafii oraz w Toruniu, a także 40-lecie Ruchu w Polsce.

W 1978 r. trzy pary z Torunia – Elżbieta i Lech Polakiewiczowie, Maria i Jan Adamiakowie, Maria i Bogdan Majorowie – wyjechały na pierwszą oazę rodzin do Krościenka. Zainspirował nas do tego gorliwy animator oaz młodzieżowych, później ksiądz – Wacław Dokurno, a utwierdził w zamiarze michalita, bliski współpracownik sługi Bożego, ks. Franciszka Blachnickiego, późniejszy biskup pomocniczy diecezji toruńskiej, o. Jan Chrapek. Na nabożeństwie rozesłania popatrzyliśmy na siebie i stało się jasne: „Bierzemy tę święcę”, która zobowiązywała nas do założenia kręgu. Po powrocie zaprosiliśmy dalsze pary znajomych i powstał pierwszy krąg ogólnotoruński. W miarę przybywania chętnych następowało dalsze „pączkowanie” aż do momentu zaistnienia samodzielnych kręgów w poszczególnych parafiach. Księża z par. MBZ byli z Domowym Kościołem od początku, a najdłużej ks. Sylwester Dober, powołany na moderatora DK dekretem biskupa diecezji chełmińskiej, ks. Mariana Przykuckiego oraz ks. Adam Ceynowa, którego na moderatora DK diecezji toruńskiej powołał bp Andrzej Suski. Odpowiedzialną za Domowy Kościół była od początku, powołana na stałe do tego zadania przez ks. Franciszka, s. Jadwiga Skudro, niestrudzona w prowadzeniu szkoły modlitwy i wdrażaniu do naszego życia zasad Ruchu. Domowy Kościół łączy charyzmaty dwu ruchów – założonego przez ks. Blachnickiego Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu Equipes Notre Dame.

W przeddzień uroczystości w par. MBZ członkowie Domowego Kościoła diecezji spotkali się w par. św. Józefa na rozpoczęciu roku formacyjnego, którego hasłem jest: „Narodzić się na nowo”.

Msza św. dziękczynna za DK w parafii MBZ o godz. 13.00 pod przewodnictwem proboszcza, ks. kan. dr. Dariusza Żurańskiego, zgromadziła wielu zaproszonych księży, opiekunów DK od początku jego istnienia (jeszcze w diecezji chełmińskiej), z ks. prał. Stanisławem Kardaszem na czele oraz moderatorem DK w diecezji toruńskiej, ks. Andrzejem Jakielskim i moderatorem Ruchu Światło życie, ks. dr. Bogusławem Dygdałą. Obecny był m. in. ks. dr Stanisław Adamiak, syn pary założycielskiej. Zaproszone zostały także wszystkie pary diecezjalne, odpowiedzialne za DK w ciągu 35 lat, wśród nich aktualna – Maria i Andrzej Kowalikowie, a także wszyscy byli członkowie kręgów w parafii MBZ, często zamieszkali już poza nią.

Na wstępie przedstawiciele członków założycieli pokrótce zaprezentowali Domowy Kościół i wyrazili wdzięczność za obecność zaproszonym gościom. Po uroczystym zapaleniu świecy przy ikonie Świętej Rodziny rozpoczęła się liturgia eucharystyczna, której oprawę przygotowali członkowie kręgów parafii. Ks. Andrzej Jakielski w swojej homilii stwierdził, że w czasach, gdy tyle słyszy się o rozwodach i tragediach w rodzinie, Domowy Kościół proponuje formację duchową, którą może przeżywać mąż razem z żoną, dając dzieciom wzór innego stylu życia, niż ten wpajany przez świat. Na koniec wyznał: „Ja jako moderator kocham pracę z małżonkami, z rodzinami. Odczuwam radość, że w tym zwariowanym świecie są ludzie, którzy chcą pogłębiać swoją duchowość, spojrzeć na życie oczami Boga”. W diecezji jest obecnie 50 kręgów, skupiających ok. 300 małżeństw.

Uzupełnieniem słów moderatora było piękne świadectwo pary rejonowej, Anny i Janusza Wiśniewskich, rodziców piątki dzieci. Janusz, dzielił się doświadczeniem uczestnictwa z perspektywy męża i ojca, podkreślając wagę wspólnej z żoną drogi, pogłębienia świadomości słów przysięgi małżeńskiej, budowania jedności, życia prawdą w małżeństwie, modlitwy we wspólnocie. Anna z Domowym Kościołem zetknęła się 30 lat temu poprzez swoich rodziców. Zachwyciła się  radosnym przeżywaniem swojego życia przez spotkane na rekolekcjach rodziny, zwykłe, nie pozbawione wad, ale kochające się nawzajem, przebaczające sobie. Pragnęła też pielęgnować skarb miłości wzajemnej we wspólnocie DK, która dzieli troski i radości, wspiera się modlitwą, radą, wyznaje te same wartości, buduje przestrzeń wzrostu i wychowania dla swoich dzieci. Trzeba dodać, że świadectwa par małżeńskich towarzyszyły homilii moderatora Domowego Kościoła w par. MBZ i jednocześnie moderatora rejonowego, ks. Łukasza Skarżyńskiego, podczas wszystkich Mszy św. tej niedzieli.

W modlitwie wiernych modliliśmy się o rychłą beatyfikację Założyciela oraz o radość wieczną dla s. Jadwigi Skudro i zmarłych członków DK z naszej diecezji i parafii

Na zakończenie Mszy św. ks. moderator odczytał list pary krajowej, Beaty i Tomasza Strużanowskich. Pozdrowili oni gorąco wszystkie małżeństwa z kręgów w parafii Matki Bożej Zwycięskiej, życząc wytrwałości na drodze formacji, wzrostu świętości małżeńskiej, dojrzałego wprowadzenia dzieci w życie wiary oraz gorliwości, dzięki której będziemy przyciągać do Jezusa kolejne małżeństwa z naszej parafii. Podziękowali też kapłanom – moderatorom – za towarzyszenie małżeństwom w ich drodze do dojrzałości chrześcijańskiej.

Po Mszy św. przeszliśmy na agapę do ogrodów parafialnych, gdzie brat ks. Łukasza z młodzieżą serwował kiełbaski z grilla z ogórkami kiszonymi przez rodziców księdza, a na deser degustowaliśmy ciasta pieczone przez pary z parafii. Były wspomnienia, śpiewy, gra na akordeonie, a nade wszystko, jak to w Ruchu – charyzmaty wspólnoty i spotkania, nieraz po wielu latach. To był dzień, który dał nam Pan.

Maria Major

GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
1
Dzień świętości życia kapłańskiego
Brodnica - parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, godz. 11.00
CZE
3
Święcenia diakonatu
Toruń - katedra świętych Janów, godz. 10.00
CZE
3
Festiwal Piosenki Harcerskiej i Religijnej
Chełmża - bazylika konkatedralna
CZE
3-4
Wprowadzenie relikwii bł. ks. Frelichowskiego
CZE
5
Diecezjalny kongres "Ku trzeźwości narodu"
Górsk - Centrum Edukacji Młodzieży
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.