Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Dni Formacyjne Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej

2013-10-02
fot.
„Wiara dziełem Boga i człowieka” to główny temat cyklu konferencji rekolekcyjnych Akcji Katolickiej, które odbyły się w dniach 20-22 września 2013 w Zamku Bierzgłowskim. Poprowadził go ks. prof. Tadeusz Dutkiewicz.

Początkiem rekolekcji była wieczorna Eucharystia z  homilią poświęconą  przyczynom utraty wiary.  Później  w ramach 150 rocznicy Powstania Styczniowego,   prof. Grażyna  Halkiewicz-Sojak” omówiła bogate życiorysy  świętych: Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, Adama Chmielowskiego i  Rafała Kalinowskiego (kanonizowanych przez bł. Jana  Pawła II), którzy mając silną  wiarę i nadzieję walczyli o niepodległość Ojczyzny będącej pod zaborami. Dopełnieniem  tematu  była następna konferencja   prof.  Bogdana .Burdzieja  „Tarcza polska oraz  modlitwy i poezje związane z powstaniem styczniowym”. Oba te wykłady,  pokazały wspaniałych ludzi, dla których Bóg, honor, Ojczyzna były w życiu priorytetami oraz  jak poprzez modlitwy i poezję  przekazywano  duchowe dziedzictwo dla następnych pokoleń. Dla nas  były to wskazówki na drogę, jak w pełni łaski wiary i patriotyzmu zachować się w trudnej polskiej współczesności. Ilustrację tych wystąpień stanowiła piękna wystawa poświęcona zrywowi niepodległościowemu jakim było Powstanie Styczniowe oraz życiorysom  wymienionych  świętych związanych  z powstaniem.

W dalszej części spotkania ks. prof. Tadeusz Dutkiewicz jasno i zrozumiale mówił  o wierze pojmowanej jako rozumowe przyjęcie prawdy i osobowe przylgnięcie do Boga, gdzie ogromną  rolę odgrywa rozum i wola. Zwracał też uwagę na  społeczny charakter wiary i z tym związane  zadania przeznaczone dla  katolików,  a zwłaszcza członków Akcji Katolickiej. Ksiądz Profesor  przez rozważania rekolekcyjne pokazał  nam jasną, czytelną i przeznaczoną do zastosowania w praktyce akowskiej drogę. Dni formacyjne były więc nasycone zgłębianiem naszej osobistej relacji z Bogiem poprzez łaskę wiary i jedność w modlitwie.

Do niezbędnych elementów czasu spędzonego w Zamku Bierzgłowskim należało też spotkanie informacyjne prowadzone przez  prezes DIAK p. Lidię Gliwę, która  omawiając  sprawy bieżące oznajmiła, że nowym Krajowym Asystentem Akcji Katolickiej przy KEP został biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej ks. Marek Solarczyk. W  dalszej części zapoznała z zadaniami i literaturą na nowy rok formacyjny. Wspomniała także o wielce  niebezpiecznej  ideologii totalitarnej gender, która jest szczególnym  zagrożeniem dla dzieci i młodzieży.

Ważnym punktem programu była sobotnia wieczorna agapa, na której  wymienialiśmy się doświadczeniami i łączyliśmy we wspólnym śpiewie.

 Organizatorem Dni Formacyjnych była prezes Lidia Gliwa wraz z Zarządem DIAK, a nad całością pieczołowicie czuwał  diecezjalny asystent Akcji Katolickiej   ks Wiesław Łużyński.

Przy pięknej słonecznej pogodzie ze smutkiem opuszczaliśmy Zamek Bierzgłowski, urocze  miejsce służące skupieniu i budowaniu jedności. Podniesieni mocą głoszonego słowa, wzmocnieni duchem Bożego działania, wracaliśmy do domów  aby  służbę w parafiach pełnić z mądrością i oddaniem Kościołowi.

                                                                                                                                       M. M

Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
8
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń - katedra Świętych Janów, godz. 9.00
CZE
11
Marsz dla Życia i Rodziny
Grudziądz, Lubawa
CZE
16-18
Toruń - parafia św. Michała Archanioła
CZE
24
Wspomnienie św. Jana Chrzciciela - patrona katedry i miasta
Toruń - katedra Świetych Janów, godz. 18.00
CZE
25
Udzielenie posługi stałego lektora
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.