Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Kongres Wspólnot Ojca Pio

2013-10-28
fot.
Wierzę w Syna Bożego

„Wierzę w Syna Bożego”-  tak brzmiał temat przewodni IV diecezjalnego kongresu Grup Modlitwy Ojca Pio, który odbył się 19 października w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Grudziądzu. Spotkanie rozpoczęło się wykładem, który wygłosił o. Tomasz Duszyc OFM Cap, asystent krajowy Grup Modlitwy Ojca Pio. O. Tomasz zaznaczył, że w naszym rozwoju religijnym, modlitewnym mamy być źródłem światła i to światło ciągle podtrzymywać. „Należy więcej patrzeć na Jezusa, uświadamiać sobie Jego obecność, więcej o Nim mówić i bardziej Go ukazywać” – mówił o. Duszyc.

Na początku Mszy św. proboszcz parafii, ks. prał. Stanisław Andrik zwrócił uwagę, że świadectwo wiary Ojca Pio wypływało z charyzmatu zakonu franciszkańskiego. Homilię o. Duszyc poświęcił grzechowi przeciwko Duchowi Świętemu i nawróceniu. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu jest grzechem, w którym człowiek zamyka się na Boga, choć wydaje się, że blisko Boga jest. Ojciec Pio uczy nas dzisiaj żalu za grzechy. Do tego chce nas doprowadzić, byśmy na nowo odkryli tę rzeczywistość i skruszyli nasze serca jeszcze bardziej. „Idąc za wzorem ojca Pio mamy możliwość wyrwać się z duchowego lenistwa i religijnej letniości” – mówił o. Tomasz.

Kolejnym punktem kongresu była wymiana doświadczeń. Przedstawiciele grup prezentowali swoje działania oraz zmiany, które dokonały się  w ciągu minionego roku. Podkreślano także wielką potrzebę i siłę modlitwy wspólnotowej. Zwracano uwagę na celowość realizacji wspólnych spotkań w kolejnych latach. Koordynator zachęcił do organizowania nie tylko w grupach, ale pomiędzy nimi także tzw. pogotowia modlitewnego. Podczas nabożeństwa do św. Pio i koronki do Najświętszego Serca Pana Jezusa, któremu przewodniczył ks. Krzysztof Foligowski, przedstawiano Panu Bogu różne intencje. Poświęcenie dewocjonaliów oraz uczczenie relikwii świętego Patrona zakończyło IV diecezjalny kongres.

Aleksandra Wojdyło

GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
1
Dzień świętości życia kapłańskiego
Brodnica - parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, godz. 11.00
CZE
3
Święcenia diakonatu
Toruń - katedra świętych Janów, godz. 10.00
CZE
3
Festiwal Piosenki Harcerskiej i Religijnej
Chełmża - bazylika konkatedralna
CZE
3-4
Wprowadzenie relikwii bł. ks. Frelichowskiego
CZE
5
Diecezjalny kongres "Ku trzeźwości narodu"
Górsk - Centrum Edukacji Młodzieży
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.