Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Radio Maryja i TV Trwam w Chełmnie

2006-07-09
fot. Młodzież ze Szkoły Muzycznej wraz z p. Aleksandrą Gasin
3 lipca br. Radio Maryja i TV Trwam odwiedziły parafię p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chełmnie. Rodzina Radia Maryja w swej pielgrzymce po ojczystej ziemi tym razem zawitała do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Chełmińskiej.
Wydarzenie to miało miejsce w czasie dla tego sanktuarium szczególnym, bo w dzień po dorocznym odpuście. Spotkanie rozpoczęła o godz. 18.10 audycja słowno-muzyczna pt.: „Wota składane Matce Bożej Chełmińskiej”, przygotowana przez młodzież z KSM-u z ks. Tadeuszem Kozłowskim i p. Aleksandrą Ryckowską oraz przez uczennice ze Szkoły Muzycznej w Chełmnie pod kierownictwem p. Aleksandry Gasin. Następnie p. Marek Zieliński przedstawił krótką historię kultu Matki Bożej Chełmińskiej.

Głównym punktem programu chełmińskiego spotkania była Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem bp. Andrzeja Suskiego, który wygłosił także homilię. W Eucharystii uczestniczyli księża z dekanatu chełmińskiego i spoza niego, siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, a także Misjonarki Św. Rodziny, Elżbietanki, przedstawiciele władz miasta, licznie przybyli wierni, pielgrzymi i Rodzina Radia Maryja. Nastrój modlitewnego skupienia podkreślił występ parafialnego chóru pod kierunkiem ks. Czesława Grajkowskiego. Następnie odbyło się spotkanie wiernych z o. Piotrem Andrukiewiczem CSsR. Gorącej atmosfery nie zakłóciła nieobecność o. dyrektora Radia Maryja, zrekompensowana przez rozmowę telefoniczną.
O godz. 20.20 rozpoczęła się modlitwa różańcowa, której rozważania prowadzili członkowie różnych wspólnot parafialnych wraz z ks. Jackiem Raszkowskim. Transmisję telewizyjną zakończył o godz. 21.00 Apel Jasnogórski przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Bolesnej Chełmińskiej. Odbiorcy Radia Maryja mogli wysłuchać w ramach „Rozmów niedokończonych” audycji pt. „Świątynia zabytkowa udostępniona turystom jako miejsce sacrum i profanum”. W programie tym udział wzięli: ks. kan. Zbigniew Walkowiak, proboszcz parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chełmnie; Anna Grzeszna-Kozikowska, historyk i przewodnik turystyczny po Chełmnie; dr Marek Zieliński, historyk i pracownik naukowy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz dr Marek Rubnikowicz, Wojewódzki Kujawsko-Pomorski Konserwator Zabytków. Pełen wrażeń wieczór zwieńczyła modlitwa na zakończenie dnia, poprowadzona przez wikariuszy chełmińskiej parafii farnej: ks. Tadeusza Kozłowskiego, ks. Marcina Lisińskiego i ks. Czesława Grajkowskiego.

Aleksandra Ryckowska

Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
24
Święto patrona katedry i miasta - św. Jana Chrzciciela
Katedra, Msza Święta, godz. 18.00
CZE
27
Uroczystość Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej w Toruniu
CZE
28-30
Diecezjalna Piesza Pielgrzymka KSM
LIP
1
Odpust Nawiedzenia NMP
Lubawa - Lipy, godz. 15.00, Odpust w Chełmnie, godz. 18.00
LIP
3
Pielgrzymka Żywego Różańca
Chełmno, godz. 11.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.