Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Dzień Świętości Życia i rocznica powstania diecezji toruńskiej

2023-03-17
Fot. Rafał Olejnik
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego to jednocześnie rocznica istnienia diecezji toruńskiej i Dzień Świętości Życia.

Diecezja toruńska powstała 25 marca 1992 r. na mocy bulli papieża Jana Pawła II „Totus Tuus Poloniae populus”. Objęła sporą część dawnej diecezji chełmińskiej oraz jeden dekanat archidiecezji gnieźnieńskiej. Pierwszym ordynariuszem diecezji został bp Andrzej Suski, a biskupem pomocniczym - bp Jan Chrapek. Od 2000 r. posługę biskupa pomocniczego pełni bp Józef Szamocki, a od grudnia 2017 r. biskupem diecezjalnym jest bp Wiesław Śmigiel, który będzie przewodniczył Mszy św. tego dnia.

25 marca podczas Mszy św. o godz. 18.00, sprawowanej w toruńskiej katedrze, będzie można włączyć się w dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Osoby, które włączają się w to dzieło, każdego dnia, przez 9 miesięcy, odmawiają dziesiątkę Różańca oraz specjalną modlitwę. Do tych modlitw można dołączyć dodatkowe postanowienia lub wyrzeczenia. Więcej szczegółów na ten temat na stronie: duchowaadopcja.info

Warto wspomnieć, że osoby, które podejmują się duchowej adopcji, mogą ściągnać na telefon aplikację "Adoptuj życie", która pomaga i przypomina o codziennej modlitwie, a dodatkowo można obserwować rozwój dziecka na każdym etapie. Aby dowiedzieć się jak działa aplikacja, można zajrzeć na stronę: Adoptuj życie.

Beata Patalas
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
1
Dzień świętości życia kapłańskiego
Brodnica - parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, godz. 11.00
CZE
3
Święcenia diakonatu
Toruń - katedra świętych Janów, godz. 10.00
CZE
3
Festiwal Piosenki Harcerskiej i Religijnej
Chełmża - bazylika konkatedralna
CZE
3-4
Wprowadzenie relikwii bł. ks. Frelichowskiego
CZE
5
Diecezjalny kongres "Ku trzeźwości narodu"
Górsk - Centrum Edukacji Młodzieży
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.