Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Diecezjalny Zjazd LSO

2023-03-22
Fot. Marcin Chojna
Po kilkuletniej przerwie spowodowanej pandemią, w parafii św. Mikołaja w Chełmży odbył się diecezjalny zjazd Liturgicznej Służby Ołtarza.

Z pewnością sobotni poranek, 18 marca był dla wielu ministrantów, lektorów i ceremoniarzy z różnych zakątków naszej diecezji bardzo krótki.

Niektórzy z nich wraz ze swoimi księżmi opiekunami, odpowiedzialnymi za formację LSO, mieli do pokonania spory kawałek drogi. Wspólne świętowanie rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą w bazylice konkatedralnej św. Trójcy w Chełmży, pod przewodnictwem ks. bp. Wiesława Śmigla, który wygłosił do zgromadzonych ministrantów homilię.

Na zakończenie Eucharystii słowa podziękowania wypowiedział ks. Krzysztof Olaś – diecezjalny duszpasterz LSO, dziękując księdzu bp. Wiesławowi za obecność i wygłoszoną homilię, ks. kan. Krzysztofowi Badowskiemu za pełne otwartości przyjęcie uczestników zjazdu. Dalej ks. Krzysztof Olaś kontynuował: „Na ręce księdza wicerektora Michała Oleksowicza składam podziękowania klerykom za uroczystą asystę i piękne świadectwo waszego powołania”. Diecezjalny duszpasterz LSO nie mógł również zapomnieć o licznie przybyłych ministrantach, lektorach i ceremoniarzach.

Przed rozesłaniem Ksiądz Biskup podziękował wszystkim zgromadzonym za dar modlitwy i zaznaczył, że kiedy przybywa do różnych parafii naszej diecezji, to jego serce bardzo raduje się, gdy przy ołtarzu obecna jest LSO. Wtedy, jak mówił, jest spokojny o piękno i przebieg liturgii.

Kolejnym punktem zjazdu było radosne spotkanie przy ciepłym posiłku. Następnie o godz. 13:00 rozpoczęły się dwie Drogi Krzyżowe w intencji powołań. Grupa ministrantów, kleryków oraz wiernych pod przewodnictwem wicerektora ks. Michała Oleksowicza - referenta duszpasterstwa powołań i w obecności ojca duchownego, ks. Adama Lisa, udała się w pieszej Drodze Krzyżowej do Torunia. Pielgrzymi modlili się w intencji powołań rozważając kapłańską posługę bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego. W tym samym czasie uczestnicy zjazdy LSO rozważali stacje Drogi Krzyżowej w chełmżyńskiej konkatedrze. Rozważania przygotowane przez ks. Krzysztofa Olasia były oparte na służbie przy ołtarzu Pańskim.

Trwamy w modlitwie o nowe powołania kapłańskie za wstawiennictwem bł. Stefana Wincentego  Frelichowskiego i mamy nadzieję że braterskie spotkanie Liturgicznej Służby Ołtarza z naszej diecezji przyniesie w przyszłości błogosławione owoce!

kl. Radosław Figurski

Zdjęcia cz. I
Zdjęcia cz. II

 
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
1
Dzień świętości życia kapłańskiego
Brodnica - parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, godz. 11.00
CZE
3
Święcenia diakonatu
Toruń - katedra świętych Janów, godz. 10.00
CZE
3
Festiwal Piosenki Harcerskiej i Religijnej
Chełmża - bazylika konkatedralna
CZE
3-4
Wprowadzenie relikwii bł. ks. Frelichowskiego
CZE
5
Diecezjalny kongres "Ku trzeźwości narodu"
Górsk - Centrum Edukacji Młodzieży
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.