Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

31. rocznica ustanowienia diecezji toruńskiej

2023-03-25
fot. Renata Czerwińska/Diecezja Toruńska
25 marca w katedrze Świętych Janów świętowano kolejną rocznicę ustanowienia diecezji. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił bp Wiesław Śmigiel. W Eucharystii uczestniczyli biskup pomocniczy Józef Szamocki, biskup senior Andrzej Suski, liczni kapłani, siostry zakonne, klerycy i wierni świeccy.W homilii Ksiądz Biskup zauważył, że „Bóg wskazuje, jak dalece Jego plany zależą od naszej decyzji poddania się Jego woli. Bóg ma wspaniały plan wobec każdego z nas, ale potrzebuje ludzkiej zgody”. Dzieląc się refleksją na temat Pierwszego Czytania o królu Achazie i dziejach wojny syrofenickiej, mówił: „Zapowiedź Mesjasza to odpowiedź na najgłębsze tęsknoty i pragnienia konkretnych ludzi udzielona w bardzo konkretnych realiach historycznych”. Król spotyka proroka Izajasza w miejscu najsłabiej obwarowanym. Prorok zapowiada ocalenie, Bóg jest gotów potwierdzić swoje Słowo czynem. „Znak pozostaje nieczytelny dla tego, komu brak wiary, a takim był właśnie Achaz. Chciał opierać się na własnych siłach” – wyjaśniał Pasterz diecezji. „Bóg jednak nie chce czekać i sam daje znak swojej obecności, świadczy też o tym imię Emmanuel”. Nawiązując do współczesnej nam wojny, toczącej się za wschodnią granicą, Biskup dodał: „Nikt z ludzi nie jest w stanie zagwarantować nam pokoju, bo serce ludzkie jest przewrotne. Tylko Bóg potrafi dać pokój”.

Kontynuując nauczanie, wskazał na podwójne TAK w dziejach Zbawienia – Chrystusa, który przyjął postać sługi i TAK Maryi. Protoewangelia Jakuba, pismo apokryficzne, mówi, że w trakcie Zwiastowania Maryja czerpała wodę ze źródła, następnie rozmowa przeniosła się do domu, gdzie tkała zasłonę do świątyni z purpury i szkarłatu. Tymczasem „Ewangelia jest bardziej realistyczna – Bóg odnajduje swoją Ukochaną, Obdarowaną, bo to właśnie znaczy hebrajskie imię Miriam, w pogańskiej Galilei, w zapomnianym przez wszystkich biednym Nazarecie. Bóg przychodzi zwyczajnie, bez zapowiedzi, i pozdrawia Ją tak, jak pozdrawiali się wówczas ludzie na ulicy”. Biskup Śmigiel dodał, że „w scenie Zwiastowania św. Łukasz uchwycił najbardziej charakterystyczną cechę Maryi, która milczała i rozważała wszystko w swoim sercu”. Opisując historię spotkania Maryi z aniołem, zwrócił uwagę, że „nie bój się to jedne z najczęstszych słów, jakie padają w biblijnej historii spotkań Boga z człowiekiem. Słyszeli je prorocy i apostołowie, słyszy je każdy z nas, kogo Bóg zaprasza do wspólnej drogi”. Zwrócił również uwagę, że w tej rozmowie jesteśmy na różnych płaszczyznach, stąd często nie rozumiemy Bożego zamysłu. A jednak Bóg, znając serce Maryi, „zaryzykował, wiedząc, że powie Ona słowa ufności, które odmienią historię świata”.

„Cud cielenia dokonał się w historii świata tylko raz, jednak codziennie powtarza się cud ludzkiej woli, naszej woli, która oddaje się Bogu” – mówił. – „Tak jak Maryja jesteśmy poszukiwani przez Boga i zapraszani do udziału w dziele zbawienia. Nie ma takiego miejsca, w którym Bóg by nas nie odnalazł. Nieustannie nas o coś pyta i żąda naszej odpowiedzi, naszego TAK. Pytając o naszą zgodę, powtarza „Nie bój się. Jeśli oddasz Mi swoje życie, nie stracisz”.
Na zakończenie dodał: „W to wielkie TAK Maryi wpisują się wszystkie nasze małe decyzje i wielkie zadania, gdy przed nami staje sakrament małżeństwa czy sakrament święceń kapłańskich”. Nawiązując do 31. rocznicy ustanowienia diecezji toruńskiej, zaznaczył, że padło wówczas TAK Kościoła i każdy z nas mógł wpisać się w tę decyzję. Także bp Andrzej Suski, który był pierwszym biskupem diecezji, „musiał w swoim sercu odpowiedzieć TAK, choć w jakimś sensie szedł w nieznane. Zaufał jednak Bogu”.

W trakcie Mszy św. wiele osób podjęło Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. Biskup Śmigiel tak mówił o ich przyrzeczeniu: „To Tak dla życia wymaga od człowieka zawierzenia, niekiedy też wielkiego otwarcia, aby usłyszeć słowa Boga „Nie bój się”. Jako ci, którzy chcą się podjąć tego pięknego dzieła, jesteśmy tu po to, by powiedzieć Tak dla życia, by pomóc tym, którzy mają kłopoty z przyjęciem tego wielkiego, wspaniałego daru. Chcemy ich wspierać modlitwą, obecnością, miłością. Chcemy być z nimi blisko, żeby się nie bali, żeby usłyszeli słowo Boga „Nie bój się, Ja będę z tobą, Ja cię obronię i będę cię wspierał nawet w chwilach trudnych”.

rc/Toruń
Fot. Renata Czerwińska
 
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
WRZ
29-1
Rekolekcje w Karmelu
Łasin - klasztor sióstr karmelitanek bosych
WRZ
29
Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę
PAŹ
5
Rocznica poświęcenia katedry
Toruń - katedra, godz. 18.00
PAŹ
5
Uroczystosci ku czci św. Faustyny
Toruń - sanktuarium Miłosierdzia Bożego, godz. 15.00
PAŹ
8
Piesza pielgrzymka do Górska
Toruń - Górsk
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.