Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Powierz Panu swoją drogę

2014-02-17
fot.
2 lutego na Mszy św. w toruńskiej katedrze Świętych Janów, jak co roku, spotkały się osoby konsekrowane, by w ten sposób, wspólnie, z całym bogactwem różnorodności charyzmatów, świętować Dzień Życia Konsekrowanego. Na uroczystość przybyły również wdowy konsekrowane, w tym dwie po raz pierwszy konsekrowane w diecezji toruńskiej w październiku ub. r. („Głos z Torunia” nr 43/2013).

Eucharystii przewodniczył i słowo Boże wygłosił ks. prał. Roman Sadowski – referent ds. życia konsekrowanego diecezji toruńskiej. Kaznodzieja zauważył, że zarówno osoby konsekrowane, jak i wszyscy wierni winni stać się światłem dla innych. Jednocześnie niczym Symeon winniśmy przytulić się do Jezusa. „Głos Boga jest silny i delikatny, a nasza odpowiedź na ten głos to powołanie” – mówił ks. prał. Sadowski. Niemniej każdy musi przeżyć „burzę na morzu”, by po niej móc zrozumieć słowa psalmisty, by móc się w nich zatopić: „Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu: On sam będzie działał” (Ps 37, 5). Misją osób konsekrowanych jest owo powierzenie swojej drogi Panu, a następnie obudzenie świata, który wydaje się być uśpiony, niechętny do niesienia prawdziwej miłości. „Dziś trzeba aniołów wysłanych od Jezusa” – podkreślał kaznodzieja. Takim aniołem może być każdy, kto zechce odpowiedzieć na wołanie Boga. Oczywiście, wątpliwości pojawiają się, ale i tutaj z pomocą przychodzi psalmista, który mówi, że „Pan za mnie dokona” (Ps 138, 8). Tradycyjnie podczas Mszy św. osoby konsekrowane miały możliwość odnowienia ślubów. Oprawę liturgiczną przygotowały siostry zakonne.

Joanna Twardowska

Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
1
Dzień świętości życia kapłańskiego
Brodnica - parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, godz. 11.00
CZE
3
Święcenia diakonatu
Toruń - katedra świętych Janów, godz. 10.00
CZE
3
Festiwal Piosenki Harcerskiej i Religijnej
Chełmża - bazylika konkatedralna
CZE
3-4
Wprowadzenie relikwii bł. ks. Frelichowskiego
CZE
5
Diecezjalny kongres "Ku trzeźwości narodu"
Górsk - Centrum Edukacji Młodzieży
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.