Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Konkurs "Szopka Świętego Franciszka w 3D"

2023-05-25
Fot. Jan Wółkowski
Bractwo Toruńskich Belenistów zaprasza do udziału w konkursie "Szopka Świętego Franciszka w 3D".

Organizatorem konkursu jest Bractwo Toruńskich Belenistów (szopkarzy), działające przy Wydziale Teologicznym UMK, sponsorowane przez Fundację Pro Futuro Theologiae.

Do udziału zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych, słuchaczy szkół wyższych, uczestników wywodzących się z różnych środowisk (np. domów kultury, kółek zainteresowań) a także hobbistów indywidualnych.

Celem Konkursu jest upamiętnienie 800 rocznicy utworzenia pierwszej szopki bożonarodzeniowej przez św. Franciszka z Asyżu w grocie Greccio w 1223 roku.

Zadanie konkursowe polega na wyprodukowaniu figurki do szopki z tworzywa sztucznego poprzez opracowanie komputerowego modelu i wykonanie prototypu w technice druku przestrzennego.

Figurka winna przedstawiać postać św. Franciszka lub św. Klary w ruchu lub statyczną (siedząca, klęcząca, stojąca, nachylająca się nad żłóbkiem). Wysokość figurki bez podstawy powinna wynosić od 6 do 13 cm. Opracowany model cyfrowy powinien być dostępny dla użytkowników domowych. Zastosowane tworzywo nie może mieć działania toksycznego, drażniącego lub chorobotwórczego. Wykończenie może być w technologii CJP lub jako barwienie tuszami.

Nadesłane prace stają się własnością organizatora.
Prace konkursowe (link do oprogramowania i fotografię figurki) należy przesłać mailowo na adres belenista@umk.pl lub na adres pocztowy organizatora z dopiskiem „Konkurs BTB 3D”:

Bractwo Toruńskich Belenistów
Centrum Dialogu im. Jana Pawła II
Pl. bł. ks. Stefana W. Frelichowskiego 1
87-100 ToruńTermin nadsyłania prac upływa 4 października 2023 r., w dniu św. Franciszka.

Wyróżnieni uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody rzeczowe związane z tematyką szopki.

Wręczenie nagród odbędzie się podczas koncertu w Muzeum Diecezjalnym w Toruniu z okazji zakończenia konferencji naukowo-pastoralnej "800-lecie tradycji szopek bożonarodzeniowych: historia, teologia, sztuka", w dniu 14 października 2023 r. o godz. 16.30.

Zapraszamy do współpracy i wierzymy, że konkurs ten pozwoli połączyć pokolenia a także tradycję z nowoczesną technologią.

 
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
3-4
Wprowadzenie relikwii bł. ks. Frelichowskiego
CZE
5
Diecezjalny kongres "Ku trzeźwości narodu"
Górsk - Centrum Edukacji Młodzieży
CZE
8
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń - katedra Świętych Janów, godz. 9.00
CZE
11
Marsz dla Życia i Rodziny
Grudziądz
CZE
16-18
Toruń - parafia św. Michała Archanioła
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.