Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Poświęcenie kościoła akademickiego

2023-05-28
Fot. Renata Czerwińska / Diecezja Toruńska
W uroczystość Zesłania Ducha Świętego bp Wiesław Śmigiel dokonał poświęcenia kościoła akademickiego pod wezwaniem Ducha Świętego.Podczas Eucharystii obecni byli ojcowie jezuici posługujący obecnie i dawniej w kościele akademickim, kapłani z sąsiednich parafii, siostry zakonne, prezydent miasta Torunia, marszałek województwa, prorektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz liczni wierni.
Jak zaznaczył w homilii bp Śmigiel, „Duch Święty tworzy Kościół jako wspólnotę i budowlę z cegieł zamienia w dom Boga. Dlatego dziś zbieramy się tutaj i prosimy, aby ta świątynia stała się naszym wieczernikiem”. Dodał również: „od początku dzieła stworzenia Bożą tęsknotą i oczekiwaniem jest stworzenie rodziny dzieci Bożych. Potrzebujemy szczególnego miejsca, w którym będzie mieszkał Bóg, gdzie spotkamy się z Nim”.
Biskup Śmigiel przypomniał historię i znaczenie wielkanocnego okresu liturgicznego, zwieńczonego Zesłaniem Ducha Świętego. Święta Zmartwychwstania Pańskiego i Pięćdziesiątnicy rozpoczynają nowy etap. - Po Zmartwychwstaniu już nic nie jest takie samo. Nowe życie z Bogiem realizuje się w Duchu, To w mocy Ducha Świętego możemy głosić całemu światu Dobrą Nowinę, On bowiem nie działa na mury i kamienie, ale na ludzkie serca.

Także poświęcenie świątyni wyznacza nowy etap w życiu wspólnoty. Ksiądz Biskup przypomniał długą historię świątyni - od II połowy XVIII w. kościoła luterańskiego, po II wojnie światowej, katolickiego, przejętego przez jezuitów, którzy rozpoczęli tutaj tworzenie duszpasterstwa akademickiego w czasach, kiedy powstawał Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Nadmienił również o tragicznym pożarze z 1989 r., który strawił wnętrze świątyni, w tym wiele zabytków.
Choć kościołowi przywrócono dawny blask, po dogłębnej kwerendzie stwierdzono, że w dokumentach nie ma informacji o konsekracji. Prawdopodobnie w czasach komunistycznych, jak wyjaśniał obecny rektor kościoła, o. Lesław Ptak SJ, nie mogły być dopełnione względy formalne. Warto zauważyć, że ośrodek jezuicki był zaangażowany w działalność opozycyjną.

Nawiązując do uroczystości odpustowej, Biskup Śmigiel przypomniał nauczenie o charyzmatach. Są one dane ku służbie innym - “każdy charyzmat służy budowaniu wspólnoty. Bez miłości, służby, wszystkie dary tracą swoją wartość”. Nawet krytyka wypływająca z miłości, służąca przemianie serca, jest dobra, błędem natomiast jest krytykanctwo i rozbijanie wspólnoty. Zauważył również, że “tym, co najbardziej otwiera nas na Ducha Świętego, jest Eucharystia”.

Szczególnym charyzmatem kościoła akademickiego, znajdującego się w centrum miasta, jest według bp Śmigla umożliwienie wiernym całodziennej adoracji, spowiedzi, ale też korzystania z formacji i przybliżanie duchowości ignacjańskiej. “W czasach dużego indywidualizmu wiele osób potrzebuje indywidualnego prowadzenia’
Toruński pasterz zaznaczył, że poświęcenie kościoła ma być dla wiernych sposobnością do nowego otwarcia się na Ducha Świętego. “Niech rozbudzi w nas nowy zapał apostolski, byśmy szli na cały świat i głosili Boga żywego”.

Po homilii odśpiewano Litanię do Wszystkich Świętych, po czym bp Śmigiel namaścił ołtarz, a kapłani ściany. Następnie okadzono całą świątynię oraz zebranych wiernych. Parafianie w procesji wnieśli świece, symbolizujące światło Chrystusa, kwiaty oraz dary eucharystyczne.

Na zakończenie uroczystości krótkie przemówienia wygłosili prezydent Torunia Michał Zaleski, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego i dr hab. Michał Białkowski, prof. UMK. Z rąk marszałka rektor kościoła otrzymał Medal Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a prezydent wręczył witraż z wyobrażeniem Ducha Świętego.
Profesor zwrócił uwagę, że uroczystość poświęcenia kościoła prowadzi do wdzięczności Bogu, pamięci o dziedzictwie i zobowiązaniu do troski o dom Boży i współpracy z posługującymi w nim kapłanami.Fot. Renata Czerwinska

rc/Toruń


 
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LUT
24
Toruń - WSD i Centrum Dialogu
LUT
24
Toruń - kościół św. Józefa
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.