Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Inwestytura Zakonu Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie

2023-06-17
Fot. Beata Patalas/Diecezja Toruńska
W sobotę 17 czerwca w Toruniu odbyła się uroczysta inwestytura, podczas której do Zakonu Grobu Bożego w Jerozolimie włączono nowych członków.

Uroczystości rozpoczęły się procesją ze Starówki do katedry śś. Janów w Toruniu. Na początku Mszy św. bp Józef Szamocki przywitał wszystkich zebranych i zaznaczył, że wielu królów i rycerzy nawiedzało toruńską katedrę, ale taka uroczystość, jak inwestytura Zakonu Bożogrobców w Polsce po raz pierwszy wpisuje się w jej dzieje.

Mszy św. przewodniczył i kazanie wygłosił kard. Kazimierz Nycz, Wielki Przeor Polskiego Zwierzchnictwa Zakonu Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie.

- Bardzo się cieszę, że odbywa kolejna inwestytura licznych członków, którzy zwiększą nasz zakon, ale też wzbogacą go swoim doświadczeniem i modlitwą - mówił kard. Nycz. - Chciałbym powiedzieć, że bardzo często mówiąc o Koperniku zapominamy, że to był przede wszystkim człowiek wiary i Kościoła. U jego podstaw leżała wiara, a dopiero później doszedł do tych wielkich i znaczących odkryć średniowiecza. Mikołaj Kopernik wyprzedzał epokową encyklikę "Fides et Ratio", bo potrafił łączyć miłość do Boga z nauką.

Kardynał dodał na zakończenie: Będąc w zakonie nigdy nie zapominajcie o zakochaniu się w Panu Jezusie miłosiernym, aby wasza duchowość była kompletna. Niech ta inwestytura i znaki przyjęcia nowych członków służy wielkiej sprawie.

W następnej części Mszy św. kard. Nycz mianował nowych członków Zakonu, którym został nałożony krzyż oraz płaszcz Zakonu, jako znak przynależności do niego.
O oprawę muzyczną Mszy św. zadbała Schola Cathedralis Thoruniensis pod dyrekcją Dawida Wesołowskiego.

Na końcu Mszy św. podziękowania Kardynałowi oraz wszystkim zebranym złożył ks. Marek Rumiński, prezydent Michał Zaleski, marszałek województwa Piotr Całbecki oraz zwierzchnik Zwierzchnictwa Polskiego Zakonu Grobu Bożego w Jerozolimie.

Tekst i zdjęcia: Beata Patalas
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
GRU
4-6
Adwentowy dzień skupienia mężczyzn
GRU
4
Toruń - Centrum Dialogu, pl. Frelichowskiego 1
GRU
9-10
Toruń - Centrum Dialogu, pl. ks. Frelichowskiego 1
GRU
18
Betlejemskie Światło Pokoju w Toruniu
Toruń - Parafia Wniebowzięcia NMP i bł. ks. Stefana Frelichowskiego w Toruniu
GRU
25-26
Boże Narodzenie
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.