Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Spotkanie diecezjalnych rad

2014-05-17
W sobotę 17 V 2014 r. w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu odbyło się wiosenne wspólne spotkanie Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej oraz Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Toruńskiej. W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele stałych lektorów i stałych akolitów naszej diecezji. W sumie w spotkaniu wzięło kilkadziesiąt osób, głównie świeckich, z całej diecezji.

Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa z Liturgii Godzin. Następnie ks. bp Andrzej Suski podzielił się z zebranymi refleksją ze spotkania biskupów z Polski z papieżem Franciszkiem, które miało miejsce na początku lutego tegoż roku w Watykanie.

Następnie prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Toruńskiej Waldemar Furmanek omówił przygotowania Marszu dla Życia i Rodziny, który w tym roku przejdzie ulicami aż czterech miast naszej diecezji: Torunia, Grudziądza, Brodnicy oraz Działdowa. Tegoroczne marsze w obronie życia i rodziny odbędą się głównie w dniu 1 czerwca, w sumie w przeszło 100 miastach całej Polski.

O. Jacek Dubel zaprosił zebranych do uczestnictwa w Diecezjalnym Forum Ewangelizacyjnym, które odbędzie się w trzech rejonach duszpasterskich naszej diecezji: brodnickim (23 VIII w Nowym Mieście Lubawskim: msza św. w kościele św. Tomasza, a następnie spotkanie w Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida, ul. 3 maja 24); grudziądzkim (30 VIII w Grudziądzu: msza św. w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego, a następnie spotkanie w Zespole Szkół Technicznych im. J.J. Śniadeckich, ul. Hoffmana 1-7); toruńskim (6 IX w Toruniu: msza św. w kościele św. Józefa, a następnie spotkanie w Kaplicy Szkolnej, ul. Św. Józefa 23/35). Forum jest adresowane do: kapłanów, członków Parafialnych Rad Duszpasterskich, katechetów, członków ruchów, wspólnot i stowarzyszeń katolickich oraz stałych lektorów i stałych akolitów. Termin zgłaszania uczestnictwa został wyznaczony do dnia 25 VIII na adres Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Toruńskiej: snetorun@gmail.com.

W kolejnym punkcie dk. Waldemar Rozynkowski przedstawił przebieg formacji przygotowującej do przyjęcia posługi stałego lektora i stałego akolity w naszej diecezji. Od 12 IV b.r. posługuje w kilkunastu parafiach naszej diecezji 25 pierwszych stałych akolitów. Dnia 29 VI b.r. w katedrze toruńskiej grupa 20 mężczyzn otrzyma posługę stałego lektora. Trwa nabór na kolejny cykl formacyjny. Podania można przesyłać do dnia 12 IX b.r. na adres: Wydział do Spraw Formacji  i Apostolstwa Świeckich Kurii Diecezjalnej Toruńskiej, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, do dnia 12 września 2014 roku, z dopiskiem „Stałe posługi”. Formacja rozpocznie się rekolekcjami w domu formacyjnym w Zamku Bierzegłowskim w dniach 26-28 IX b.r.

Ks. Artur Szymczyk podzielił się z zebranymi wizją i stanem przygotowań diecezji do Światowych Dni Młodzieży w Polsce, które będą miały miejsce w 2016 roku. Ważnym etapem przygotowań będą Diecezjalne Dni Młodzieży, które zostaną zorganizowane w Hartowcu w dniach 24-27 VII b.r. Bliższe informacje o tym wydarzeniu można uzyskać na stronie: www.pio-torun.pl.

Na zakończenie wysłuchaliśmy wykładu ks. dra hab. Piotra Krakowiaka, który wprowadził zebranych w plan zakładania w naszej diecezji Parafialnych Klubów Seniora im. Św. Jana Pawła II. Ma to być z jednej strony forma wdzięczności za osobę św. Jana Pawła II, z drugiej natomiast odpowiedź na pilną potrzebę stworzenia przestrzeni spotkania i działania dla osób starszych.

 

Dk. Waldemar Rozynkowski

Przewodniczący DRRiSKDT

Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
25
Święcenia Kapłańskie
Katedra w Toruniu, godz. 10.00
MAJ
26
Uroczystość Najświętszej Trójcy
MAJ
30
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń, Katedra, godz. 09.00
CZE
1
Ogólnopolskie Spotkanie Młodych - Lednica 2000
CZE
1
Jabłonowo Pomorskie - Sanktuarium bł. Marii Karłowskiej
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.