Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

VIII Rajd Rowerowy

2014-05-29
Uczestnicy rajdu przy ognisku na Barbarce, fot. P. Biegalski
Śladami Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego

W sobotę 24 maja b.r. już po raz VIII wyruszył z Torunia rajd rowerowy, któremu patronuje błogosławiony naszej diecezji ks. Stefan Wincenty Frelichowski.  Od początku celem rajdu jest: przybliżenie sylwetki, w tym szczególnie wartości, którymi żył i dzielił się bł. ks. S. W. Frelichowski, poznawanie walorów turystycznych Torunia i okolic oraz czynny wypoczynek na świeżym powietrzu.

Trasa tegorocznego rajdu liczyła 67 km i wiodła przez następujące miejscowości: Toruń – Papowo Toruńskie – Zalesie – Chełmża – Barbarka -Toruń. W rajdzie wzięło udział 70 uczestników, najmłodszy uczestnik liczył 7 lat. W gronie uczestników były trzy grupy zorganizowane, uczniów z opiekunami: ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Toruniu (opiekunowie: Andrzej Płusa, Mirosław Nowak), z Gimnazjum nr 11 w Toruniu  (opiekunowie: Piotr Biegalski, Bogdan Sobczuk, Marcin Empel) oraz z Gimnazjum nr 15 w Toruniu (opiekun: Arkadiusz Piwoński).

Szczegółowy pogram rajdu przedstawiał się następująco. Chętni do udziału w nim gromadzili się od godz. 7.30 przy budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu. O godz. 8.00 uczestniczyli we Mszy św. sprawowanej w kaplicy seminaryjnej, której przewodniczył ojciec duchowny seminarium ks. Andrzej Kowalski. Koncelebransami byli: wicerektor seminarium ks. Leszek Stefański oraz ks. Bartłomiej Sławiński z parafii Matki Bożej Królowej Polski w Toruniu, dodajmy uczestnik tegorocznego rajdu.

Po Eucharystii wszyscy przeszli pod pomnik bł. ks. S. W. Frelichowskiego, który znajduje się w ogrodzie przy seminarium. Przedstawiciele uczestników rajdu postawili przed pomnikiem zapalony znicz. Następnie wszystkich zebranych powitał rektor seminarium ks. kan. Dariusz Zagórski, który przybliżył w kilku słowach postać Błogosławionego, zwracając szczególnie uwagę na aktualność jego postawy życiowej. Następnie zachęcił zebranych do składania w seminarium intencji, w których będą się modlić klerycy za wstawiennictwem Błogosławionego. Na koniec Ksiądz Rektor pobłogosławił zebranym, życząc szczęśliwej dogi.

Po godz. 12.00 uczestnicy rajdu dotarli do Chełmży, miejsca szczególnie związanego z ks. Frelichowskim. To przecież tu przyszedł na świat dnia 22 stycznia 1913 r., tu chodził do szkoły, tu zdał maturę, tu wstąpił w szeregi harcerstwa i Sodalicji Mariańskiej. Uczestnicy rajdu zostali przywitani przez proboszcza parafii chełmżyńskiej ks. kan. Krzysztofa Badowskiego. Podzielił się on z zebranymi przykładami wskazującymi na żywotność kultu Błogosławionego pochodzącego z Chełmży oraz nadzieją na jego, w niedalekiej przyszłości, kanonizację. Po odpoczynku uczestnicy rajdu mogli zwiedzić dawną katedrę diecezji chełmińskiej oraz wysłuchać krótkiego wykładu dotyczącego historii Chełmży, bazyliki mniejszej oraz bł. ks. S.W. Frelichowskiego. W drodze powrotnej do Torunia uczestnicy rajdu zatrzymali się przy Szkole Leśnej na Barbarce, gdzie spotkali się przy ognisku oraz wzięli udział w konkursach.

Organizatorami rajdu byli: Samorząd Szkolny Gimnazjum nr 11 w Toruniu, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu oraz Oddział Miejski PTTK w Toruniu im. Mariana Sydowa. Współorganizatorami tego wydarzenia byli: Parafia w Chełmży, Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-pomorskiego oraz Szkoła Leśna na Barbarce. Komitet organizacyjny tworzyli: ks. Grzegorz Malinowski- proboszcz parafii p.w. św. Jakuba w Białutach, Piotr  Biegalski- Opiekun Samorządu Szkolnego Gimnazjum nr 11 w Toruniu oraz Arkadiusz Piwoński- nauczyciel Zespołu Szkół nr 15 w Toruniu. Trzeba zaznaczyć, że sprawną i profesjonalną obsługę trasy podczas rajdu zapewnili przodownicy turystyki kolarskiej Oddziału Miejskiego PTTK w Toruniu. Komitet Honorowy rajdu tworzyli: bp Andrzej Suski- Biskup Toruński oraz Piotr Całbecki- Marszałek Województwa Kujawsko-pomorskiego.

Każdy, kto był uczestnikiem rajdu, w którymkolwiek roku, nabiera szybko przekonania, że szczególne podziękowana za zorganizowanie rajdu należą się przede wszystkim Piotrowi Biegalskiemu. Jego pasja i zaangażowanie budzą nie tylko podziw i podziękowanie, ale „zarażają” postacią Błogosławionego. Już dzisiaj zapraszamy chętnych na kolejną, w przyszłym roku, już dziewiątą edycję rajdu.

 

Dk. Waldemar Rozynkowski

 

GALERIA ZDJĘĆ
Uczestnicy rajdu przy ognisku na Barbarce, fot. P. Biegalski
Uczestnicy rajdu przy ognisku na Barbarce,-1 fot. P. Biegalski
Uczestnicy rajdu przy kościele w Chełmży fot. P. Biegalski
Uczestnicy rajdu przy pomniku bł. ks. S.W. Frelichowskiego, fot. P. Bi
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
19
Zesłanie Ducha Świętego
MAJ
19
Marsz dla Życia i Rodziny
Toruń, Katedra, godz. 12.30
MAJ
19
Marsz dla Życia i Rodziny
Grudziądz
MAJ
19
Diecezjalne rozpoczęcie sezonu motocyklowego
Sanktuarium w Wardęgowie
MAJ
19-21
Opust Matki Bożej Wardęgowskiej
Sanktuarium w Wardęgowie
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.