Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Diecezjalne Forum Ewangelizacyjne

2014-09-07
fot.
Przez trzy kolejne soboty (23 VIII, 30 VIII oraz 6 IX) przeżywaliśmy w naszej diecezji Diecezjalne Forum Ewangelizacyjne. Miało ono miejsce w trzech rejonach duszpasterskich diecezji, a dokładnie w trzech miastach: Nowym Mieście Lubawskim, Grudziądzu oraz w Toruniu.
Decyzja o zorganizowaniu tego wydarzenia zapadła pod koniec grudnia ubiegłego roku, kiedy to był przygotowywany program duszpasterski na nowy rok pracy w naszej diecezji. Forum było elementem urzeczywistnienia w naszej diecezji programu duszpasterskiego, który przeżywa w bieżącym roku cały Kościół w Polsce. Od pierwszej niedzieli Adwentu 2013 r. hasłem programu duszpasterskiego są słowa: Wierzę w Syna Bożego. Forum było także diecezjalnym echem dwóch bardzo ważnych wydarzeń, które miały miejsce w ostatnich latach, mianowicie: I Krajowego Kongresu Diecezjalnych Rad Duszpasterskich (Licheń 22-23 IX 2012 rok) oraz I Krajowego Kongresu Parafialnych Rad Duszpasterskich (Licheń 14-15 IX 2013 rok).

Organizatorem spotkań było kilka środowisk, a dokładnie reprezentujących je konkretnych osób, będących głownie członkami Diecezjalnej Komisji Programowania Działań na Rzecz Nowej Ewangelizacji. Wymienić trzeba przede wszystkim: o. Jacka Dubla CSsR, Jolantę Zatorską, ks. kan. Mariana Wróblewskiego, ks. kan. Marka Borzyszkowskiego, ks. Jakuba Maciejko oraz dk. Waldemara Rozynkowskiego.

Zaproszenie na forum było kierowane do bardzo konkretnych grup: kapłanów, członków parafialnych rad duszpasterskich, katechetów, członków ruchów i stowarzyszeń katolickich oraz stałych lektorów i stałych akolitów. Nie mamy wątpliwości, że to w tych środowiskach należy szukać osób, które będą chciały podjąć decyzję oraz odpowiedzialność za działania ewangelizacyjne w parafiach naszej diecezji. Forum zgromadziło  około 700 osób, w przeważającej części katechetów.

W każdym miejscu przebieg spotkania był podobny. Najpierw uczestnicy forum gromadzili się w świątyni na Eucharystii, przewodniczył jej zawsze i słowo Boże wygłaszał bp Józef Szamocki. Następnie przechodziliśmy do sali: w Nowym Mieście oraz Grudziądzu były to sale w szkołach, natomiast w Toruniu była to kaplica szkolna przy kościele pw. św. Józefa. Spotkanie rozpoczynało rozważanie o. Jacka Dubla CSsR: Czy istnieje potrzeba ewangelizacji naszych parafii? Po przerwie kawowej uczestnicy wysłuchiwali wykładu ks. dr. hab. Zbigniewa Zarembskiego: W jaki sposób Parafialna Rada Duszpasterska może służyć ewangelizacji parafii?

Następnie był bardzo ważny czas, w którym słuchaliśmy świadectwa ks. dr. Witolda Dorsza, który wspólnie z osobą świecką dzielił się doświadczeniem funkcjonowania parafialnej rady duszpasterskiej działającej w jego parafii. Duchowny jest proboszczem podwłocławskiej parafii w miejscowości Wieniec.

Przed przerwą obiadową osobne spotkanie mieli jeszcze katecheci, którzy omawiali bieżące sprawy raz organizację nowego roku katechetycznego.

W części poobiedniej prezentowano kilka narzędzi i metod ewangelizacyjnych, które możemy podjąć w naszych parafiach, np.: kursy ewangelizacyjne prowadzone przez Szkołę Nowej Ewangelizacji, kurs ewangelizacyjny ALFA, parafialne rekolekcje ewangelizacyjne organizowane przez Ruch Światło-Życie, Katechezy Zwiastowania w ramach formacji drogi neokatechumenalnej, Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym itd. To co jest godne uwagi to fakt, że wszystkie te doświadczenia są już obecne w naszej diecezji. Mamy już z czego korzystać, są przygotowane grupy osób, które mogą służyć w dziele ewangelizacji różnych środowiska a przede wszystkim naszych parafii. Spotkanie kończyła modlitwa oraz błogosławieństwo bp. Józefa Szamockiego.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji forum. Mamy nadzieję, że będzie ono zachętą do organizowania podobnych spotkań w kolejnych latach.

 

Dk. Waldemar Rozynkowski

 

GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
WRZ
29-1
Rekolekcje w Karmelu
Łasin - klasztor sióstr karmelitanek bosych
WRZ
29
Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę
PAŹ
5
Rocznica poświęcenia katedry
Toruń - katedra, godz. 18.00
PAŹ
5
Uroczystosci ku czci św. Faustyny
Toruń - sanktuarium Miłosierdzia Bożego, godz. 15.00
PAŹ
8
Piesza pielgrzymka do Górska
Toruń - Górsk
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.