Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Bożogrobcy na święcie patronalnym w Górznie

2014-09-16
Podczas Mszy św. fot. Janusz Kamiński
Dnia 14 września b.r. parafia w Górznie przeżywała swój doroczny odpust Podwyższenia Krzyża Świętego.

Tym razem miał on wyjątkową oprawę, gdyż pojawili się na nim Damy i Kawalerowie z Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie (zwani popularnie Bożogrobcami) z kilku ośrodków w Polsce: z Warszawy, Wejherowa, Rumii, Gdyni, Tucholi oraz Kielc. Pośród nich byli między innymi: Zwierzchnik zakonu w Polsce Karol Szlenkier oraz członek zarządu zakonu Danuta Orzechowska.

 

Główne uroczystości odpustowe miały miejsce podczas Mszy św., która rozpoczęła się o godz. 12.  Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił kawaler zakonu Bożogrobców ks. prał. Marek Rumiński prepozyt Kapituły Katedralnej Toruńskiej. Powiedział on między innymi: „W krzyż wpatrujemy się każdego dnia, przynajmniej tak czyni człowiek wierzący, ale potrzeba czasem głębokiej refleksji i uświadomienia sobie po raz kolejny, jak ważny jest krzyż w życiu każdego człowieka. Dziś wpatrujemy się po raz kolejny w relikwie Krzyża Świętego. Za sprawą św. Heleny relikwie mogły pielgrzymować po całym świecie, mogły dotrzeć do najdalszych zakątków kościoła, a dzięki Bożogrobcom dotarły także do Górzna. Dlatego damy i kawalerowie z całej Polski od trzech lat podejmują to święte dziedzictwo Bożogrobców właśnie tu w Górznie i adorują relikwie Drzewa Krzyża Świętego włączając się w parafialne świętowanie.”

Koncelebransami Mszy św. byli: kawaler zakonu  Bożogrobców ks. Krzysztof Czaja z Gdyni oraz ks. kan. Zbigniew Markowski, prepozyt Kapituły Kolegiackej Nowomiejskiej. We Mszy św. uczestniczyli także: gospodarz uroczystości ks. dziekan kan. Stefan Maliszewski, proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Górznie oraz ks. kan. Marian Talaśka.

Na zakończenie Eucharystii miała miejsce uroczysta procesja z Najświętszym Sakramentem ulicami miasta. Na rynku został ustawiony specjalny ołtarz. W procesji Kawalerowie nieśli relikwie Krzyża Świętego. Odgrywają one ważne miejsce w tożsamości religijnej tego miejsca. Są to bowiem wyjątkowe relikwie, które przez wieki ściągały do świątyni w Górznie wiernych i to nie tylko z parafii. Ich kult jest obecny także i dzisiaj, a w kontekście obecności Bożogrobców w Polsce, Górzno staje się ważnym miejscem na mapie ośrodków, z którymi czują się oni coraz mocniej związani.

Przypomnijmy, że to właśnie Górzno zostało wybrane przez Bożogrobców, już na początku XIV wieku, na jedno z miejsc w Polsce, w którym pełnili swoją posługę. Kiedy w 1325 r. biskup płocki erygował w Górznie parafię posługę duszpasterską powierzył w niej właśnie Bożogrobcom. Pracowali oni w tym miejscu przez kilka wieków, do 1830 r.

Górzno jest wyjątkowym miejscem dla dynamicznie rozwijającego się od 1995 r. zakonu Bożogrobców w Polsce. Obecnie liczba członków, czyli Dam i Kawalerów sięga w naszym kraju około 250 osób. Pośród nich znajdują się także osoby z naszej diecezji: marszałek Alicja Grześkowiak, posłanka Anna Sobecka oraz ks. prał. Marek Rumiński. Na świecie liczba Bożogrobców sięga około 28 tys.

Obecnie zakon Bożogrobców stawia przed sobą dwa podstawowe cele: zgodnie z nauczaniem i doktryną Kościoła katolickiego wzmacniać w członkach życie chrześcijańskie oraz podtrzymywać i wspierać dzieła Kościoła katolickiego w Ziemi Świętej, szczególnie podległe Patriarchatowi Łacińskiemu Jerozolimy. Członkami wspólnoty Bożogrobców nie mogą być osoby przynależące do instytucji, organizacji lub stowarzyszeń, których charakter, cele i programy byłyby przeciwne doktrynie i nauczaniu Kościoła katolickiego.

Dk. Waldemar Rozynkowski

GALERIA ZDJĘĆ
Okadzenie relikwi Krzyża Świętego fot. Janusz Kamiński
Bożogrobcy w Górznie 14 IX 2014. fot. Janusz Kamiński
Bożogrobcy w Górznie 14 IX 2014. fot. 1. Janusz Kamiński
Podczas procesji fot. Janusz Kamiński
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
24
Święto patrona katedry i miasta - św. Jana Chrzciciela
Katedra, Msza Święta, godz. 18.00
CZE
27
Uroczystość Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej w Toruniu
CZE
28-30
Diecezjalna Piesza Pielgrzymka KSM
LIP
1
Odpust Nawiedzenia NMP
Lubawa - Lipy, godz. 15.00, Odpust w Chełmnie, godz. 18.00
LIP
3
Pielgrzymka Żywego Różańca
Chełmno, godz. 11.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.