Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Uwierzyć w miłość Boga

2016-01-09
Kocha ten, kto się poświęca - mówił bp Andrzej podczas homilii w Unisławiu/Fot. Katolicki Toruń
9 stycznia w parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Unisławiu zakończyła się peregrynacja symboli Światowych Dni Młodzieży w naszej diecezji.

- Nie wierzmy w miłość, która nic nie kosztuje – powiedział bp Andrzej Suski podczas Mszy św. na zakończenie peregrynacji symboli Światowych Dni Młodzieży w diecezji toruńskiej. Biskup toruński podkreślił, że doskonałą miłość objawił nam Chrystus, bo prawdziwie kocha tylko ten, który jest gotowy do poświęcenia. Pożegnanie symboli i przekazanie ich diecezji bydgoskiej odbyło się w Godzinie Miłosierdzia w parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Unisławiu.

W uroczystej Mszy św. na zakończenie peregrynacji symboli ŚDM w diecezji toruńskiej uczestniczyli wierni z parafii pw. św. Bartłomieja w Unisławiu oraz przedstawiciele parafii z dekanatu unisławskiego. Nie zabrakło także delegacji z innych stron diecezji. Msze św. pod przewodnictwem bp. Andrzeja Suskiego koncelebrowało kilkunastu kapłanów, w tym dwóch kapłanów z diecezji bydgoskiej, która przejęła symbole ŚDM.

W homilii bp Suski podkreślił, że krzyż przypomina nam o miłosiernej miłości Boga. - Miłosierdzie to szczególny rodzaj miłości. Miłości, która pochyla się nad słabością człowieka, nie zniechęca się – mówił hierarcha. Na kartach Pisma św. Bóg objawia się jako Bóg miłosierdzia. Przychodzi, by przebaczać i najpełniej objawił to w Jezusie Chrystusie.

- Bóg zawsze nas kocha, bo Jego miłość jest wierna, bezinteresowna, ona nigdy nie zdradzi – mówił ksiądz biskup. Każdy z nas potrzebuje miłości od samych narodzin, aż po ostatnie tchnienie życia. Bóg przychodzi, aby zaspokoić to nasze pragnienie miłości, która nas zaakceptuje nawet z naszymi brakami i słabościami. Jezus Chrystus okazywał tę miłosierną miłość wobec tych, od których ludzie uciekali, odsuwali ich na margines społeczny. On wychodził na peryferie, by zaradzać ludzkiej biedzie, tej materialnej i tej duchowej. Okazuje miłosierdzie, które przywraca człowiekowi godność. - Miłosierdzie to nie jest tania litość. Litość może człowieka upokorzyć, a miłosierdzie podnosi człowieka – mówił biskup Suski.

Hierarcha zaznaczył, że miłość objawiona człowiekowi w Jezusie Chrystusie jest miłością doskonałą, która jest gotowa rezygnować z siebie dla dobra osoby kochanej, aż do oddania życia. - Kocha ten, kto się poświęca. Im więcej poświęcenia tym większa jest miłość – mówił ksiądz biskup. - Nie wierzmy w miłość, która nic nie kosztuje – dodał. Biskup toruński podkreślił, że sercem chrześcijaństwa jest miłość.

Po Eucharystii bp Suski oddał cześć krzyżowi i ikonie Matki Bożej, i nastąpiło uroczyste wyniesienie symboli ŚDM do samochodu kaplicy, którym przewieziono symbole do Bydgoszczy.

Peregrynacja symboli Światowych Dni Młodzieży w Unisławiu rozpoczęła się 8 stycznia o godz. 17 Mszą św., której przewodniczył proboszcz parafii i dziekan dekanatu unisławskiego ks. kan. Marek Linowiecki. Trwająca 24 godziny peregrynacja wypełniona była spotkaniami, wspólnym kolędowaniem i modlitwą. Po Mszy św. odbyło się spotkanie formacyjno-modlitewne dla młodzieży z dekanatu. Następnie zgromadzeni w kościele wierni wysłuchali koncertu w wykonaniu unisławskiego chóru „Skont-Tin-Nont”.

O godz. 21 w godzinie Apelu Jasnogórskiego kościół wypełnił się wiernymi, którzy przybyli, by przez wstawiennictwo Maryi wypraszać potrzebne łaski dla Kościoła i ojczyzny. Czuwanie apelowe w oparciu o słowa św. Jana Pawła II prowadziła młodzież, wolontariusze ŚDM oraz ks. Marcin Furman, wikariusz parafii pw. św. Bartłomieja w Unisławiu. Nabożeństwo apelowe zakończyło się uczczeniem relikwii św. Jana Pawła II.

Poruszającym wydarzeniem była nocna droga krzyżowa ulicami Unisławia. Młodzież, dorośli oraz kapłani niosąc Krzyż Młodych rozważali tajemnice zbawienia. Mimo późnej pory i niesprzyjającej pogody nabożeństwo zgromadziło blisko 100 osób. Po zakończeniu drogi krzyżowej rozpoczęło się całonocne czuwanie przy symbolach ŚDM. Czuwanie animowały grupy działające przy parafii. Nocne trwanie przy krzyżu i ikonie Matki Bożej zakończyło się o świcie odśpiewaniem Godzinek ku czci NMP.

O poranku przy symbolach ŚDM spotkali się członkowie Liturgicznej Służby Ołtarza z dekanatu unisławskiego. Spotkanie formacyjno-modlitewne prowadził ks. Marcin Furman. Następnie odbyło się czuwanie uczniów, katechetów i nauczycieli oraz jasełka w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej. Przy symbolach gromadzili się także członkowie Koła Caritas, Koła Misyjnego i Kolędnicy Misyjni. Kolejną grupą podejmująca trwanie przy Krzyżu Młodych byli wolontariusze ŚDM, którzy przedstawili także widowisko słowno-muzyczne. 24-godzinne czuwanie zakończyło się Mszą św. pod przewodnictwem bp. Andrzeja Suskiego.

Peregrynacja symboli Światowych Dni Młodzieży w diecezji toruńskiej trwała od 27 grudnia 2015 roku do 9 stycznia 2016 roku. Przez dwa tygodnie symbole nawiedzały parafie, klasztory, szpitale, więzienia, szkoły, placówki wychowawcze dla młodzieży oraz ośrodki opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych. Wszędzie przyjmowane były z wielką radością i wzruszeniem. Ludzie modlący się przy krzyżu podarowanym przez Ojca Świętego św. Jana Pawła II wielokrotnie podkreślali, że na ich oczach tworzy się historia.

Ostatnią stacją na trasie peregrynacji była parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła w Unisławiu. Po zakończeniu peregrynacji w diecezji toruńskiej symbole powędrowały do diecezji bydgoskiej.

xpb/Unisław/KAI

Zdjęcia: Ks. Paweł Borowski, Katolicki Toruń, Katarzyna Umińska
GALERIA ZDJĘĆ
Rok Święty Compostelański »
Rok Święty Compostelański
Kościół dla Ukrainy »
Rok Święty Compostelański
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
GRU
4
Toruń - Domek DA oo. jezuitów, po Mszy św. o godz. 19
GRU
4
Toruń - Barbarka, kaplica św. Barbary, godz. 13:00
GRU
4
Grudziądz - Bazylika św. Mikołaja Bpa, godz. 10:00
GRU
6
Toruń: Wydział Teologiczny UMK (sala IA), godz. 19:00
GRU
9
Muzeum diecezjalne, ul. Żeglarska 7, godz. 17.30
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.