Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Spotkanie opłatkowe Duszpasterstwa Rodzin

2016-01-12
W sobotę, 9 stycznia, odbyło się doroczne spotkanie opłatkowe świeckich współpracowników Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Toruńskiej. W kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego pod przewodnictwem bp. Andrzeja Suskiego została odprawiona Msza św., którą koncelebrowali diecezjalny duszpasterz rodzin ks. dr Jarosław Ciechanowski oraz rektor seminarium ks. kan. prof. dr hab. Dariusz Zagórski.

W homilii Ksiądz Biskup mówił o bezwarunkowej miłości Boga do ludzi, która przebija z kart Pisma Świętego. Pan Jezus nakazał nam, abyśmy się wzajemnie miłowali i my ludzie Chrystusowi - "christianos", czujemy się do tego wezwani. Biskup mówił o miłosierdziu, czyli miłości, która uwzględnia ludzką słabość. Oznacza to, że w małżeństwie i rodzinie kochamy osobę, która może mieć różne wady: fizyczne, psychiczne, duchowe i  niełatwy charakter. Sama sprawiedliwość nie wystarczy. Ostatnie słowo należy do Boga, który jest Miłością. Ksiądz Biskup dał przykład kilku wspaniałych znanych mu rodzin, w których współmałżonek z wielką ofiarnością i oddaniem opiekował się ciężko chorą żoną, czy mężem.

Odnosząc się do pracy doradców życia rodzinnego w zakresie przygotowania do małżeństwa, Ksiądz Biskup zwrócił uwagę, że w pracy z narzeczonymi nie tylko chodzi o przekaz wiedzy, a bardziej o świadectwo Bożej miłości. Z młodymi trzeba rozmawiać w klimacie Ewangelii, by uczyli się prawdziwej miłości, a nie budowali swego małżeństwa na serialowych wzorcach. Takiej pracy z młodymi ludźmi życzył nam Ksiądz Biskup. Po Mszy św.  zostało wykonane wspólne zdjęcie uczestników spotkania.

Dalsza część odbyła się w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II, gdzie miało miejsce spotkanie opłatkowe. Ksiądz Biskup wręczył grupie doradców dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią, pełną zaangażowania posługę w Duszpasterstwie Rodzin Diecezji Toruńskiej i przekazał osobiste słowa podziękowania i uznania.  Po życzeniach tradycyjnie łamano się opłatkiem. Była też okazja do rozmowy i wymiany doświadczeń przy ciastku i kawie.

Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin ks. dr Jarosław Ciechanowski poinformował zebranych o zakończeniu pracy nad nowym programem przygotowania narzeczonych do sakramentu małżeństwa. Spotkania dla narzeczonych w nowej formule rozpoczną się już w lutym w dekanacie chełmżyńskim. Także w lutym zostanie zainaugurowane dwusemestralne Studium Życia Rodzinnego w Brodnicy przygotowujące do pracy w poradnictwie oraz prowadzenia cyklu spotkań dla narzeczonych.

W części szkoleniowej z wykładem wystąpiła Aleksandra Baryła - lekarz specjalista ginekologii i naprotechnologii. Ponieważ mówiła do osób  pracujących w poradniach  i zorientowanych w tematyce obserwacji wskaźników płodności, pojawiło się wiele szczegółowych informacji, którymi wzbogaciła naszą wiedzę na temat diagnozowania i leczenia niepłodności. Był też czas na zadawanie pytań wyjaśniających zagadnienia, z  którymi w poradniach spotykają się doradcy życia rodzinnego.                
BR/BS                                                                      
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
8
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń - katedra Świętych Janów, godz. 9.00
CZE
11
Marsz dla Życia i Rodziny
Grudziądz, Lubawa
CZE
16-18
Toruń - parafia św. Michała Archanioła
CZE
24
Wspomnienie św. Jana Chrzciciela - patrona katedry i miasta
Toruń - katedra Świetych Janów, godz. 18.00
CZE
25
Udzielenie posługi stałego lektora
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.