Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Synod

DROGA SYNODALNA WE WSPÓLNOTACH, RUCHACH I STOWARZYSZENIACH ORAZ INNYCH GRUPACH SYNODALNYCH.

 
 1. Zarówno wspólnoty, ruchy i stowarzyszenia oraz osoby, które pragną wejść na drogę synodalną są do tego zaproszone.
   
 2. Zaleca się, by Proboszcz parafii zachęcił wspólnoty, ruchy i stowarzyszenia oraz osoby, które pragną wejść na drogę synodalną, by podjęły własną inicjatywę przeprowadzenia spotkania synodalnego w ramach swoich wewnętrznych struktur, czy grona osób, które chcą w niej uczestniczyć. Nikomu nie można zabronić uczestnictwa w drodze synodalnej, a raczej zachęcać różne środowiska osób, by ją podjęły.
   
 3. Zachęca się, by Proboszcz parafii przekazał Ankietę synodalną powyższym grupom lub wskazał możliwość pobrania formularza Ankiety synodalnej ze strony internetowej Diecezji Toruńskiej, gdzie jest umieszczona w zakładce: Synod.
   
 4. Proboszcz parafii powinien też wesprzeć w realizacji spotkania grupy synodalnej lub delegować inną osobę do udzielenia tej pomocy.
   
 5. Na spotkaniu uczestnicy podejmują refleksję nad tematami z Ankiety synodalnej. Ankietę synodalną wraz w prowadzeniem do niej można pobrać ze strony internetowej Diecezji Toruńskiej, gdzie jest umieszczona w zakładce: Synod/ Ankieta synodalna – plik do pobrania. 
   
 6. Spotkanie synodalne ma być czasem dialogu przeplatanym modlitwą i milczeniem.
   
 7. Z racji tego, że Ankieta zawiera 10 tematów – obszarów drogi synodalnej, sensowne może okazać się odbycie większej ilości spotkań. Z każdego spotkania grupy synodalnej należy sporządzić syntezę. Sposób przygotowania syntezy zawiera wprowadzenia do Ankiety synodalnej, która znajduje się na stronie internetowej Diecezji Toruńskiej, gdzie jest umieszczona w zakładce: Synod/ Ankieta synodalna – plik do pobrania.
   
 8. Przygotowaną syntezę należy przesłać elektronicznie na adres mailowy: synod@diecezja-torun.pl i w formie papierowej na adres: Delegat ds. Synodu, Kuria Diecezjalna Toruńska, Ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń.
   
 9. Pytania i wątpliwości można kierować mailem na powyższy adres.
Rok Święty Compostelański »
Rok Święty Compostelański
Kościół dla Ukrainy »
Rok Święty Compostelański
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
GRU
4
Toruń - Domek DA oo. jezuitów, po Mszy św. o godz. 19
GRU
4
Toruń - Barbarka, kaplica św. Barbary, godz. 13:00
GRU
4
Grudziądz - Bazylika św. Mikołaja Bpa, godz. 10:00
GRU
6
Toruń: Wydział Teologiczny UMK (sala IA), godz. 19:00
GRU
9
Muzeum diecezjalne, ul. Żeglarska 7, godz. 17.30
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
 2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.